Popis převaděče Zprávy o provozu
Zprávy od Mirka OK1UVU o stavu a provozu převaděče
msg od Ivana OK1MOW Tisk
Napsal uživatel Mirek OK1UVU   
Pondělí, 21 Říjen 2019 06:04

Fwd: SAQ to transmit on UN-Day October 24th, 2019

Z důvodu bezpečnosti jsme nenačetli externí obrázky obsažené v tomto e-mailu.
Zde je strojový překlad.

Připojte se k nám při oslavě dne OSN 24. října na Grimetonu světového dědictví!
Tento rok uplynulo sto let od zavedení stejných hlasovacích práv pro muže a ženy ve Švédsku. Je lidským právem, aby každý mohl vyjádřit své hlasy v základních otázkách a je předpokladem pro vytvoření demokratické a mírové společnosti. Při této příležitosti chceme zvýšit sílu žen v otázkách míru. Organizace Acting 4 Change, která spolupracuje s projektem pro posílení postavení žen v Casamance v Senegalu, je proto vyzvána, aby hovořila o účasti žen v mírovém procesu ze senegalské perspektivy.
Ve večerních hodinách je vyslán mírový vzkaz se starým vysílačem dlouhých vln SAQ a nakonec posloucháme senegalské rytmy, které hraje Kilimandiarou.
Akce se koná v budově rozhlasové stanice s vstupem zdarma. Přijďte na akci včas, protože je omezený počet míst.
Dnešní program 18:00 - 20:00
Vítejte - generální ředitel Grimeton World Heritage, Camilla Lugnet
Účast žen na mírovém procesu - posílení postavení žen v kasamance - prezidentka, která koná 4 změny, Linda Ohlsson *
Spustil se vysílač dlouhé vlny - prezident Alexander GVV, Jan Steinbach
Mírová zpráva odeslána ** (17,00 UTC)
Koncert s Kilimandiarou Vítejte na večeru známek pospolitosti a míru!
* Více informací o Acting for Change najdete zde www.actingforchange.org
Uspořádání je možné s pomocí projektových fondů od města Varberg.
Více informací o přenosu
Přenos je na 17,2 kHz CW.
Uvedení vysílače do provozu kolem 16,30 UTC
Přenos zprávy v 17:00 UTC
Na www.alexander.n.se můžete také sledovat živý přenos videa.
* Světové dědictví Grimeton je živé kulturní dědictví. Všechny přenosy s dlouhým vlnovým vysílačem SAQ jsou proto předběžné a mohou být zrušeny s krátkým oznámením.
--
Zdraví Ivan ---------- Původní e-mail ----------
Od: Grimeton Radio Station SAQ <"> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript >;
Komu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Datum: 13. 10. 2019 18:06:00
Předmět: SAQ to transmit on UN-Day October 24th, 2019
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript " data-color="1">
alt
News from
the Alexander Association
Grimeton SAQ Veteran Radio Friends
www.alexander.n.se

SAQ transmission on UN-Day, October 24th.

altJoin us in celebrating UN Day on October 24 at the World Heritage Grimeton!
This year, hundred years have passed since equal voting rights for men and women were introduced in Sweden. It is a human right that everyone can make their voices heard in fundamental issues and is prerequisite for creating a democratic and peaceful society. On this occasion, we want to raise the power of women in peace issues. Therefore the organization Acting 4 Change, that works with the project womens empowerment in Casamance in Senegal, is invited to talk about women’s participation in the peace process from a Senegalese perspective.

During the evening, a peace message is sent with the old long-wave transmitter SAQ and finally we listen to Senegalese rhythms performed by Kilimandiarou.

The event is held in the radio station building with free admission. Arrive at the event on time, as there is a limited number of seats.

Tonight’s program 6 pm – 8 pm

Welcome – CEO Grimeton World Heritage, Camilla Lugnet

Women’s Participation in the Peace Process – Women’s Empowerment in Casamance – President Acting 4 Change, Linda Ohlsson*

The long wave transmitter is started – President Alexander GVV, Jan Steinbach

Peace message sent ** (17.00 UTC)

Concert with Kilimandiarou Welcome to an evening of signs of community and peace!

* More info about Acting for Change can be found here www.actingforchange.org

The arrangement is made possible with the help of project funds from Varberg Municipality.

More information about the transmission
The transmission is on 17,2 kHz CW
Startup of the transmitter around 16.30 UTC
Transmission of a message at 17.00 UTC
You can also watch a live video stream of the transmission on www.alexander.n.se.
No QSL-cards will be given this time and no List of Reports will be constructed but we accept shorter Listeners Report to e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

*The world heritage site Grimeton is a living cultural heritage. All transmissions with the long-wave transmitter SAQ are therefore preliminary and may be cancelled with short notice.

 
 
audio Tisk
Napsal uživatel Mirek OK1UVU   
Pátek, 18 Říjen 2019 05:24

Nahrávky máte k dispozici pouze 30 dní, proto neváhejte. Upozornění je i v baneru, to je měnící se krátké hlášení při přepínání rubrik na titulní straně nahoře, vpravo od nápisu OK0F.

 
další anténa a/2 Tisk
Napsal uživatel Mirek OK1UVU   
Čtvrtek, 17 Říjen 2019 04:58

BH se osvědčila pokrytím na Moravu i kdž ne na celou, to by muselo být víc jak 180°a takový nestíněný rozhled nemá. Bohužel, patrně vlivem stožáru někde signál z převaděče poklesl. To se projevuje hlavně na Z a J a neopomenu i v blízkém okolí pod převaděčem, jako,, pod svícnem,, je také tma. Doma na SDR musím dát zesílení o 10dB větší pro stejný údaj S-metru za 59. Tak nezbývá nic jiného než vyzkoušet upravenou masivní anténu a/2 původně na pásmo nad 150 MHz. Protože jezdím už rok závody na kolektivku ( OK1KOK a OL1B ) většinou sám, není třeba montovat rozměrné anténní konstrukce natáčitelné rotátorem na 17 m stožár. Mohl bych je využít pouze na DR UKV a Mikrovlnný závod. Dokud nepřibudou další závodníci, je tento stožár vhodný pro umístění převaděčové TX antény přímo na jeho vrchol. Tím by se signál z převaděče měl rovnoměrně šířit po svém okolí. Zatím není možné zaručit i rovnoměrný poslech stanic na převaděči. Tam je nutno omezit příjem Ripexu jako první předpoklad.
Zkusím tedy tuto sobotu 19.10., pozdě odpoledne, až obstarám skauty vysílajícími na Jamboree 145.500 MHz, namontovat další upravenou anténu . Uvítám vaše reporty pokud možno měřené na ručkových S-metrech, v krajní nouzi kostičkoměrech. Vaše antény neměňte a potřeboval bych údaje jak to bylo u vás před BH, s BH a na a/2. Samozřejmě na váš signál v převaděči to vliv nemá. Pokud by se práce zdařila, tak posunu horizontálně BH více na V, aby měla snížený příjem Ripexu a případně se mohla použít jako Rx anténa. Pokud by byla BH stále jako TX, bude po posunutí asi pokles signálu na Z ( pražáci OK1VYK a OK1DFE , jiní nechodí na Fko), ale mohl by být lepší na J ( OK2BX, který nyní neslyší).

 
,,plechové nebe,, už 3.den Tisk
Napsal uživatel Mirek OK1UVU   
Úterý, 15 Říjen 2019 13:48

Hovor se Zdendou OK1XXZ z Zbirohu JN69VU, asi 270 km od OK0F, vysílal s výkonem 20 mW do směrovky. Ani 200x větší výkon nepomohl na OK0BBF. Tak plechové nebe pouze pro 2 m, Hi.

http://leteckaposta.cz/128214492

 
pro přátele CB a Faltuse Tisk
Napsal uživatel Mirek OK1UVU   
Úterý, 15 Říjen 2019 04:41

Všem fandům CB vysílání - opakovač Faltus Suchý Vrch má vlastní novou debatní skupinu na FB - sdílejte, přeposílejte, přihlašte se.

https://www.facebook.com/groups/2493124617433632/

--
Mgr. Bc. Roman Tobiška, OK1 JOP, tel. +420 604 373 595

V komunikaci prosím zachovávejte, v rámci urychlení a přehlednosti, historii zpráv. Děkuji.

 
další BH Tisk
Napsal uživatel Mirek OK1UVU   
Neděle, 13 Říjen 2019 18:33

Kdo se chcete podívat na umístění další Bílé hole délky 3,3 m. Momentálně jako vysílací anténa, ještě nezpevněný prut. Budou tam dvě latě u spojky a asi v poslední třetině druhé horní části. Pohled při snímku z JV, takže levá hrana jih ( OK0BBF) pravá východ a anténa vyložena přibližně na SV aby byla co nejvíce odstíněná k přijímacím jaginám.Výš nepůjde, tam je klec a natočením na V by se mohl zlepšit i jih, ale asi by neslyšeli pražáci.Rovnoměrné pokrytí není možné jedině z vrcholu stožáru. Obrázek 454 foceno ze strany SZ, 455 SZ detail, 456 V, 457 JV, 458 J, 459 V. Směrem k J se již nic nevejde. Nejlepší místo má OK0BBF a to jižní hranu stožáru.

http://leteckaposta.cz/381799324

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Strana 1 z 27
 

Návštěvy stránek

TOPlist
| Převaděč OK0BBF | Centrum svářecí techniky s.r.o. zajišťuje provoz stránek |